Strategier og planer

Formålet med regionale forskningsfond er å:


 Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling
 Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene
 Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene
 Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
 Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

Felles delmål for alle de regionale forskningsfondene er å:


 Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder
 Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU
 Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region
 Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid
 Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov
 Bidra til kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder
 Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.