Forvaltning RFF ARKTIS

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Fylkesrådet er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av deltakerfylkeskommunene. Fylkesrådet skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.