Om prosjekter 2019

Her finner du en skjematisk oversikt over de prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2019. Skjemaet er oppdelt etter type utlysning.

Kvalifiseringsprosjekter - løpende frist

Tittel Prosjekteier Tema Samarbeidspartner
Klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark Telemark fylkeskommune Klima, miljø og energi STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING, FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK, TELEMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAG, VESTFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG, Telemark Bondelag, BLINDERN VELFORENING ved METEOROLOGISK INSTITUTT, VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Vurdering av en fnokksensor for optimalisering av kjemisk fellingsprosess -DOSFLOC Frevar kf Miljøteknologi NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU), DOSCON AS
SeedBox - Identifisere prosesser og metoder som kan brukes til å utvikle en helhetlig løsning for konservering og samlagring av frø og data Grønn nærings-kompetanse Miljøteknologi PIQL AS, NORNER RESEARCH AS
Maskinlæringsbasert tolkning av ikke-verbal kommunikasjon fra mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne Lifetools AS Teknologi NORSK REGNESENTRAL, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, EMTECH AS
Nano Carrier - Utvikling av prosess for overflatebehandling av silisium nanopartikler Nacamed AS Helseteknologi INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, DYNATEC ENGINEERING AS
Proteiner fra biorester; kvalifiseringsprosjekt for videre utvikling av lovende utforskning av muligheter innen sirkulær bioøkonomi. Grønt Skifte AS Klima. miljø og energi FELLESKJØPET FORUTVIKLING AS, LINDUM AS, GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS, NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI, HiProMine S.A.
Miljøvennlig bruk av tre i havneinfrastruktur Moss Havn KF Klima. miljø og energi WOPAS AS, KEBONY AS, Accsys Group, MOSS DRIFT OG ANLEGG KF
Ung Arena Telemark - nye møteplasser for samarbeid med ungdom om å skape bedre psykisk helse og livskvalitet. Bø kommune Helse og velferd Universitetet i Sørøst-Norge, Kragerø kommune, Hjartdal kommune
Gjenvinning av eddiksyre - Teknologiutviklingsprosjekt Chemring Nobel as Teknologi Sintef Digital, Resitec as
Kartlegging av kvalitet og uttesting av teknologier og prosesseringsalternativer for frasorterte moreller Telefrukt AS Klima, miljø og energi Universitetet i Sørøst-Norge, Nofima as
Pålitelig strømforsyning i fremtidens smarte nett
Overtemperatur og brannårsak i kabelskap og nettstasjoner
Skagerak nett AS Teknologi Universitetet i Sørøst-Norge
Konsept for kontinuerlig PCO2 måling på slimhinne Sensocure as Helseteknologi Oslo Universitetssykehus HF
Villsvin – behov for kunnskap i regional forvaltning Glommen skog sa, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Miljø og landbruk Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning, Veterinærinstituttet
Virtuelt hjemmesykehus - forprosjekt Imatis as Teknologi, helse og omsorg Sykehuset i Telemark HF, Sintef as, Universitetet i Sørøst-Norge
Bruk av solvarme i bygg som klimagassreduserende tiltak More Anergy as Klima, miljø og energi Østfoldforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
The quest to make the home a safe treatment site? the relevance of disease-causing microbes Skien kommune Helse og omsorg Universitetet i Sørøst-Norge,Sykehuset Telemark HF, University of Ottaea, Decon-X Internationals  as, Vekst i Grenland
Utvikling av metode for å undersøke og tilpasse synskorreksjon for å optimalisere utnyttelse av XR teknologi i den industrielle verdikjeden Rodenstock Norge as Helse og omsorg, teknologi Universitetet i Sørøst-Norge,Kongsberg Technology Training Centre as, Fagskolen Tinius Olsen
Energy neutral glass buildings Gether as Klima, miljø og energi Norce Norwegian Research Centre as
BiobeBane: FoU utfordringer ved bruk av gjenvunnet materiale til nye festeanordninger til jernbane Biobe as Klima, miljø og energi, teknologi Østfoldforskning, Re-Turn as
Effekt av filterbriller. En bedre utprøving av filterglass for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon Eikholt Nasjonalt Ressurs-senter for døvblinde Helse og omsorg Universitetet i Sørøst-Norge
Et rimelig FTIR-system for måling av melkekvalitet på gården Prediktor Instruments as Mat,miljø, teknologi Nofima, Sintef
Måling av kroppstemperatur hos sengeliggende pasienter i hjemmet, og overføring av data til behandlende helseinstitusjon ASAP-Norway as Helse og omsorg, teknologi Norner Research as
Økt bruk av aluminium i permanent magnet el-motorer.  Kodyna as Teknologi Norsk Hydro asa, Sintef Industri

Hovedprosjekter

Tittel Prosjekteier Tema Samarbeidspartner
Bærekraftig Innovasjon Gjennom Industriell Symbiose Frevar KF Miljøteknologi Borg havn iks, Kronos Titan as, Metallco Stene as, Norsk senter for sirkulærøkonomi, Fredrikstad kommune, Østfoldforskning as, Lca.no as, Høgskolen i Østfold, Eyde-klyngen
Kvalifisering av prosesserte produkter fra Norsep pilot. OIW Process AS Klima, miljø og energi Scanwatt as, Sintef as, Sintef Molab as
Biogas plant upgrading with a thermochemical- and biological-integrated solution Wai Environmental Solutions as Klima, miljø og energi Universitetet i Sørøst-Norge, Grenland Vestfold Biogass as
Digital innovasjon i varehandelssystemet Sandefjord kommune By, steds og regionsutvikling Handel og kontor Norge, Universitetet i Sørøst-Norge, Horges handelshøyskole, Karlstads Universitet / Centrum för tjensteforskning (CTF), Larvik kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune, Larvik by as, Sandefjord byen vår as, Tønsberg sentrumsutvikling as, Horten næringsforum, Sandefjord næringsforening, Komplett as. Jernia as, Gurusoft as, Rått og sanselig as, Toppindustrisenteret as, Hovedorganisasjonen Virke
Utvikling av klimasmart krysslimt tre (RENTRE) Splitkon as Materialteknologi, Skogbruk - Klima, miljø og energi Norgens miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Østfoldforskning as, Viken skog sa, Begna bruk as, Dynea as, Norsk treteknisk institutt
Environmental factors in minimal-invasive cultural heritage management: the Vestfold Monitoring Project Vestfold fylkeskommune Kulturminner - By-, steds- og regionutvikling Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforsning
Helsefremmende oppvekst i Horten kommune - HOPP Kan økt mengde fysisk aktivitet i skolen bidra til forebygging og behandling av ADHD? Horten kommune Helse Høyskolen Kristiania Ernst G Mortensens stiftelse, Sykehuset i Vestfold HF, Iniversitetet i Sørøst-Norge
Miljøvennlig distribusjon av fornybar el
- Verktøy for miljøtilpasset produktutvikling og kommunikasjon av ABBs mellomspenningsprodukter
ABB as, Avd. EPDS Skien Miljøteknologi Østfoldforskning as, Lca.no as