Nye tildelingar

Følgande nye prosjekt har fått støtte frå RFF og MobPro:

Søker

Tittel

FoU

Bev.

Sintef Ålesund

Resirkulering av sidestrømmer fra omega-3 industrien

SINTEF Ålesund

500 000

Sperre Air Power AS

Datadrevet design, drift og diagnostikk av kompressorsystemer

SINTEF Ålesund

500 000

Ava Ocean Technology AS

Kamera- og lyssystem for bærekraftig høsting og bevaring av marine arter

SINTEF Ålesund

500 000

Myklebust Hvalprodukter AS

Utnyttelse av restråstoff fra vågehval

SINTEF Ålesund

500 000

Triangel Security AS

Måling av tidevannsstrøm med kamera

NORCE

250 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.