Finansieringa av RFF er endra

Kunnskapsdepartementet har frå 2024 avvikla den statlege finansieringa av Regionale Forskningsfond.

Bidrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune sørger imidlertid for at vi held fram med å støtte til kvalifiseringsprosjekt. Søknadane blir behandla av kompetanse- og næringsutvalet i fylkeskommunen. 

Ordninga med forprosjekter i MobPro held fram som før. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.