RFF Møre og Romsdal løyver 13,6 mill. kroner til hovudprosjekt

Kamp mot gråskimmel på jordbær, robothjelp på varelageret, sildemelke som helsekost og digital formidling av kulturarv. Her er lista over kven og kva som får støtte frå Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal.

Styret i Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal behandla 15. september søknadane til hovudprosjekt, som vart lyst ut før sommaren.

Desse forskingsprosjekta får støtte:

Atlantic Lognline

Produksjon og verdiskaping for frosne hvitfiskhoder fra lineflåten

Sintef Ocean

1 800 000

Currence Robotics

Optimal volumutnyttelse i grossistbransjen med bruk av kunstig intelligens

Sintef

2 100 000

Rimfrost

Ny hydrolyseprosess for krill til humant konsum

Sintef Ocean

1 500 000

M&R fylkeskommune

Digital formidling av kulturarv

NTNU Vsm

1 900 000

Redox

Ozonert vann mot botrytis (gråskimmel) i jordbær

Norsøk

2 100 000

Møreforsking

Pilotlinje for kommersiell utnyttelse av sildemelke

Møreforsking

700 000

ÅKP / Legasea

Effektiv og bærekraftig utnyttelse av sidestrømsprodukter

SINTEF

700 000

Abyss Aqua

Optimalisering av notvaskoperasjoner (OPTIVASK)

Møreforsking

700 000

Kitin

Energieffektiv og skånsom produksjon av krill

SINTEF

700 000

NTNU

A Dashboard System for Maritime Crane Condition Monitoring

NTNU

700 000

NTNU

The impact of sialic acid on growth and infectious diseases

NTNU

700 000

Så langt i 2020 er det delt ut 25 285 000 kroner til forskingsprosjekt. Ved inngangen av året hadde fondet eit budsjett på 16 mill. kroner. Grunna pandemien har Møre og Romsdal fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet løyv ekstraordinære tilskot slik at ramma for 2020 er på 30 mill. kroner. Støttegraden er auka frå 50 prosent til 70 prosent.

Regionalt forskingsfond er ei ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og auka FoU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.