Deler ut 9,8 mill. til forsking

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal har innvilga 9,8 mill. kroner til forskingsbasert innovasjon. Sjå kva prosjekt som får støtte.

Styret i RFF Møre og Romsdal behandla i møte onsdag 20. mai innkomne søknadar til kvalifiseringsstøtte (forprosjekt). Av 20 søknadar fekk 15 innvilga støtte. Desse er:

Søkar

Tittel

FoU

Innvilga

Expax

Makrellolje for en optimal hudfunksjon

Møreforsking Ålesund

700 000

Pure Norwegian Seafood

Hjertehelse hos laksefisk og mennesker

Møreforsking Ålesund

500 000

C Food Norway

Utvikling av nye produkter fra svømmeblærer

Møreforsking Ålesund

700 000

Nordi Ocean

Fryselagring for å øke holdbarheten og ivareta kvalitet av havsalat

Møreforsking Ålesund

700 000

Norsøk

Enklere, billigere og automatiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen

NORSØK 

700 000

Tau Tech

Utnyttelse og anvendelse av av restråstoff fra haneskjel

SINTEF Ålesund

700 000

NTNU Ålesund

Dynamic Power Cable Installation Optimization for floating Offshore w 

NTNU

700 000

Møreforsking

SensAlgae: Iodine-reduced sugar kelp as safe, flavorful and nutritious

Møreforsking Ålesund

700 000

Sintef Ålesund

Bunnkartlegging for presisjonsfiske av haneskjell 

SINTEF Ålesund

700 000

ScanProd

Bærekraftig utnyttelse av salt i klippfiskindustrien

Sintef Ocean

700 000

NTNU

Etablering av ny digital plattform for effektiv design og drift av skip

NTNU

700 000

Ålesundregionen Havn

Prediction Model for Ocean Plastic Policy

NTNU

700 000

GreenShore

Næringsinnhold og patogenanalyse av dødfisk

NOFIMA

700 000

Molde kommune

Gjenbruk og bærekraftig offentlig innkjøp av møbler i kommunal sektor 

Møreforsking Molde

700 000

Visnes Kalk

Utvinning av almandingranat fra eklogitt fra Visnes

NTNU

200 000

-Vi har fått inn mange gode søknadar til framtidsretta marin forsking, seier styreleiar Bergljot Landstad. 

Påfyll av midlar til RFF

Kultur- næring- og folkehelseutvalet vedtok i møte 5. mai å auke ramma til RFF Møre og Romsdal med 7 mill. kroner knytt til marin forsking. Tildelinga skal bidra til å oppretthalde aktivitetsnivået i bedrifter og forskingsmiljø under koronakrisen, og bygge kunnskap, innovasjonsevne og grunnlag for robuste arbeidsplassar. Fondet tek imot og behandlar søknadar om kvalifiseringsstøtte fortløpande.

Neste styremøte er 20. august.