Utlysninger

Regionalt forskningsfond Midt-Norge lyser ut regional kvalifiseringsstøtte to ganger i året. Neste utlysningsfrist er 25. september. Utlysningen er under utarbeidelse.

Utlysningen av regional kvalifiseringsstøtte retter seg mot de utfordringer og behov som næringsliv og kommunal sektor selv opplever som relevante. Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.