Regionalt hovedprosjekt

Hovedprosjekter skal sende inn årlige fremdriftsrapporter innen 15. januar, samt årlige regnskapsrapporter innen 1. mars. Melding om dette kommer på "Mitt nettsted".

Når dere skal avslutte prosjektet er det flere ting dere skal gjøre. Dere må fylle ut regnskapsrapportskjema, lage en populærvitenskapelig fremstilling av prosjektresultatene, samt svare på en elektronisk spørreundersøkelse. Lenke til elektronisk spørreundersøkelse fås ved henvendelse. 

Rapportene skal sendes inn samlet på e-post til sekretariatsleder.

Frist for sluttrapportering er 1 måned etter godkjent sluttdato.