Regional kvalifiseringsstøtte

Når dere skal avslutte prosjektet er det flere ting dere skal gjøre. Dere må fylle ut regnskapsrapportskjema, lage en kort populærvitenskapelig fremstilling av prosjektresultatene, samt svare på en elektronisk spørreundersøkelse.

Lenke til elektronisk spørreundersøkelse fås ved henvendelse. 

Rapportene skal sendes inn samlet til sekretariatsleder.

Frist for rapportering er 1 måned etter godkjent sluttdato.