Utlysninger

Søknadsfrist
08.
nov 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
08.
nov 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
01.
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Søknadsfrist
01.
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder