Utlysninger

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 Utlysninger)

Søknadsfrist
1
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Forvaltningsområder
Søknadsfrist
1
sep 2019
Løpende

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Forvaltningsområder