Utlysninger

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
8
nov 2019
Løpende
Søk nå

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Forvaltningsområder
Søknadsfrist
8
nov 2019
Løpende
Søk nå

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Forvaltningsområder