Regionalt kvalifiserings-/forprosjekter

Regionale kavlifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avsluttet

  • Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
    Rapporteringen skal inkludere:
    • Sluttrapport via SurveyXact-lenke som vanligvis er oppgitt i tilsagnsbrevet
    • regnskapsrapport for hele prosjektperiodne fram til sluttdato