For både regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avsluting av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

  • Fremdriftsrapport 
  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer