Spørsmål til søknadsskriving

Send gjerne spørsmål knyttet til søknadsskriving til forskning@rogfk.no, eller kontakt sekretariatsleder Marte Jensen på telefon 984 23 371 for å avklare spørsmål du måtte ha.

Du kan også be om et teams-møte på inntil 1 time med sekretariatsleder, send henvendelse til forskning@rogfk.no.

Før et eventuelt møtet ber vi deg lese nøye gjennom utlysningen, og helst også prosjektbeskrivelsen, slik at dere er kjent med utlysningen og hva som etterspørres i prosjektbeskrivelsen før møtet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.