Kvalifiseringsstøtte

Kvalifiseringsstøtte skal bidra til å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra RFF Innlandet eller andre relevante ordninger. . Et kvalifiseringsprosjekt skal bidra til å løse forskningsutfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og gjennomføres. 

Prosjektene har en varighet på mellom 3 og 12 måneder og det kan søkes om inntil kr 500 000 i støtte. Det er krav om minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av timer og/eller kontanter.

Frister for å søke kvalifiseringsstøtte i 2020 er 1. februar, 1. mars, 1. september og 1. november. Utlysningene av kvalifiseringsstøtte er åpen tematisk.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet dersom du planlegger en søknad.

 

Regionale innovasjonsprosjekter

RFF Innlandet lyser i 2020 ut regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet og regionale innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september. Utlysningen er rettet mot de prioriterte utviklingsområdene for Innlandet:

  • Industri
  • IKT/Informasjonssikkerhet
  • Virtual Reality (VR)/Augmentet Reality (AR)/digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privatsektor
  • Helse- og velferdsteknologi
  • Opplevelsesnæringer, reiseliv og kreative næringer

Prosjektene skal ha en varighet på 12-36 måneder og søkt beløp mellom 1 og 3 millioner kroner. Det er krav om minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av timer og/eller kontanter.

Utlysningen er aktiv og det kan opprettes e-søknad via denne nettsiden.

For mer informasjon om utlysningen, følg med på våre hjemmesider eller ta kontakt med sekretariatsleder enten per e-post eller på telefon.