Kvalifiseringsstøtte 2020

Prosjekttittel Prosjektansvarlig Søkergruppe
Aktivt kull fra tremasse Glommen Technology AS

Bedrift

Design, utviklig og testing av Deconizer mini for dekontaminering av oppstykket kylling ved bruk av HTB-teknologi Decon SFS AS

Bedrift

Optimalisering av reinlavplukking for kommersiell utnyttelse: kartlegging arealer via fjernmåling, bærekraftig høst, påvirkning lavkvalitet Norske moseprodukter AS

Bedrift

Feasibility styudy on preservation technolgies applied on porcine embryos Høgskolen i Innlandet

FoU-institusjon

Palliative care for patients during the Covid-19 pandemic Høgskolen i Innlandet

FoU-institusjon

I klassen og på arbeidsplassen. Arbeidsrettet norskopplæring for voksne innvandrere med liten eller ingen skolegang.  Glåmdalen interkommunale voksenopplæring IKS

Offentlig sektor

Tiltak som kan øke pasientens helsekompetanse Sykehuset Innlandet HF

Offentlig sektor

Development of SNP-array for Atlantic halibut Cryogenetics AS Bedrift
Realistisk planlegging - samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang Høgskolen i Innlandet  FoU-institusjon
Forbedret tørkestyring for miljøvennlige treprodukter Moelven Østerdalsbruket AS Bedrift
Kartlegging av de biologiske prosessene som styrer fosfor og nitrogen i Hias biofilmen Høgskolen i Innlandet FoU-institusjon
Feasibility study on use of novel enabling technologies for characterization of salmonid gamete Høgskolen i Innlandet FoU-institusjon
Utvikling av digitale verktøy i avlsarbeidet på hund - kvalifiseringsprosjekt Aninova AS Bedrift
Rapid Diagnostics for effective clinical management of bacterial infection and antimicrobial resistance Høgskolen i Innlandet FoU-institusjon
Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer Houmb Invest AS Bedrift
Forstudie til satsning på cybersikkerhet for norsk vareproduserende industri inkl SMB med utvikling av sikre digitale plattformer som case Moicon AS Bedrift
Tilførsel av (Amorf) silika fører til motstand mot snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter Glommen Mjøsen Skog SA Bedrift
Sirkulær landbruksplast SINTEF RAUFOSS MANUFACTURING AS FoU-institusjon
Enabling increased operational efficiency in Norwegian agriculture by leveraging new technology based on artificial intelligence Digifarm Nils Solum Helset Bedrift

 

 

 

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.