RFF Innlandet opererer med utlysninger som kan deles inn i to hovedgrupper; kvalifiseringsstøtte og hovedprosjekt. Hovedprosjektene er større, ofte oppe i flere millioner kroner i støtte, og varer typisk over flere år. 

RFF Innlandet har, fra 2010 til og med 2021, bevilget totalt kr. 161 090 000,- NOK i støtte til hovedprosjekt ledet i og relevant for Innlandet. Dette er fordelt på totalt 55 prosjekt. Tall for 2022 forventes å foreligge i januar 2023.

Grafen under viser totalt antall hovedprosjekts-søknader mottatt per år, med avslag og tilskudd markert med ulik farge.

Du kan også laste ned en fullstendig liste over alle tilskudd her.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.