RFF Innlandet opererer med utlysninger som kan deles inn i to hovedgrupper; kvalifiseringsstøtte og hovedprosjekt. Hovedprosjektene er større, ofte oppe i flere millioner kroner i støtte, og varer typisk over flere år. 

RFF Innlandet har, fra 2010 til og med 2022, bevilget totalt kr. kr 167 088 000,- NOK i støtte til hovedprosjekt ledet i og relevant for Innlandet. Dette er fordelt på totalt 57 prosjekt.

Grafen under viser totalt antall hovedprosjekts-søknader mottatt per år, med avslag og tilskudd markert med ulik farge.

Du kan også laste ned en fullstendig liste over alle tilskudd her.


Merk at hovedprosjekt ikke lyses ut i 2023 grunnet kutt over statsbudsjettet for det året.

  • I 2022 ble 2 prosjekt på til sammen 5 998 000,- bevilget.

     

    Prosjektnr. Tittel Søker Støttebeløp Partnere
    341400 Landskapsendringar og naturfare ved tap av permafrost, brear og snøfonner. Utfordringar for fjellturisme og fjellredning i Jotunheimen. HINN 3 000 000 Stiftinga vestlandsforskning, Lom kommune, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning/norsk fjellsenter, UIS, Meteorologisk Institutt, UIO, Klimapark 2469
    341327 Impact of influent carbon load on phosphorus-removal performance and the associated ecophysiology of the Hias Process HINN 2 998 000 HIAS How2O AS, HIAS IKS, NMBU

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.