Utlysninger

Formålet med utlysningene er å løse regionale samfunnsutfordringer og å skape næringsutvikling gjennom samarbeid mellom kommunal/fylkeskommunal sektor, privat næringsliv og FoU-miljøer.

Forprosjektene skal være innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor et av de temaene som er spesifisert i utlysningen. Prosjektene skal kunne videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt. Forskningsutfordringene i hovedprosjektet skal også beskrives i søknaden.