Sekretariat og styre

Sekretariat

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Hovedstaden
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Besøksadresse:
Akershus fylkeskommune (Galleri Oslo)
Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Tlf: 22 05 50 00 

Kjell Øygarden  , sekretariatsleder
Tlf: 22 05 53 07 / 90 67 97 33

Arild Klingsheim , spesialrådgiver
Tlf: 92 82 52 47  

 

 

Fondsstyret Hovedstaden
  • Fondsstyret er ansvarlig for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen, og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunene
  • Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale
  • Fondsstyret fatter vedtak om utlysninger og tilhørende prosjektsøknader.
  • Valg av nytt styre følger valgperioden for kommune- og fylkesvalg

Styremedlemmer

Ingvild Myhre
Rolf Jarle Aaberg
Sveinung Skule
Marius Øgaard
Kari Kværner
Eva Dugstad

Varamedlemmer

Trine Myrvold Wikstrøm
Birger Svihus
Heidi Austlid
Emilie Lasson
Jo Døhl
Maaike M. Visser Taklo