Forprosjekter mars 2019

Vi mottok to kvalifiserings-/forprosjektsøknader innenfor fagområdene Edtech og vannrensing til søknadsfristen 1. mars 2019

Prosj.nr. Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Tema Søkt (1000 kr)
299692 Økt membrankapasitet og råvannsutnyttelse av membran-filteranlegg med HAOP Nannestad kommune vannverk Vik, Eilen Arktander Vann & avløp 530
299638 Kunnskap i bevegelse: an artificial intelligence powered system for adaptive science education. NORWEGIAN EDTECH DESIGN AS Suarez, Fabian Felipe EdTech 400

 

Søknadene vil bli behandlet på styremøte 11. april 2019