Forvaltning av RFF Agder

RFF Agder er en tilskuddsordning som finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

  • Fylkestinget vedtar handlingsplanen som skal sikre at bruken av tilskuddsmidlene er i samsvar med Stortingets forutsetninger, vilkår i tilskuddsbrev og forskriften. 
  • Fylkestinget vedtar tilskuddsordningens årsrapport som videresendes til Kunnskapsdepartementet.
  • Hovedutvalg for næring, klima og miljø fatter vedtak om tilskudd til hovedprosjektet etter innstilling fra sekretariatet. Sekretariatets innstilling er basert på den faglige vurderingen til ekspertpaneler som er oppnevnt av Norges forskningsråd.
  • Fylkesrådmannen fatter vedtak om tilskudd til kvalifiseringsprosjekter på inntil 300 000 kroner etter innstilling fra sekretariatet. Sekretariates innstilling er basert på den faglige vurderingen til et regionalt ekspertpanel.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.