Forvaltning av RFF Agder

RFF Agder er en tilskuddsordning som finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

  • Fylkestinget vedtar handlingsplanen som skal sikre at bruken av tilskuddsmidlene er i samsvar med Stortingets forutsetninger, vilkår i tilskuddsbrev og forskriften. 
  • Fylkestinget vedtar tilskuddsordningens årsrapport som videresendes til Kunnskapsdepartementet.
  • Fylkesutvalget fatter vedtak om tilskudd til hovedprosjektet etter innstilling fra sekretariatet. Sekretariatets innstilling er basert på den faglige vurderingen til ekspertpaneler som er oppnevnt av Norges forskningsråd.
  • Fylkesrådmannen fatter vedtak om tilskudd til kvalifiseringsprosjekter på inntil 300 000 kroner etter innstilling fra sekretariatet. Sekretariates innstilling er basert på den faglige vurderingen til et regionalt ekspertpanel.