Slik behandler vi søknaden

Det er fondsstyret for RFF Oslo som tar beslutning om bevilgning eller avslag på prosjektsøknadene.

Utlysningene til RFF Oslo vil noen ganger ha fast søknadsfrist, andre ganger løpende. Alle søknader som RFF Oslo mottar blir kvalitetsvurdert og det er de beste søknadene som får midler. Styret har vedtatt prosedyre for behandling av søknader, se "Dokumenter" til høyre på denne side. 

Både fondsstyrets medlemmer, eksperter og administrasjon må avklare sin habilitet før de behandler eller vurderer søknader. 

Slik behandler vi søknader om kvalifiseringsstøtte

Alle søknader om kvalifiseringsstøtte blir vurdert etter kriterier og krav som er gitt i utlysningsteksten. 

Søknader på kvalifiseringsstøtte vurderes administrativt, av minst to personer. Administrasjonen skriver så en innstilling til fondsstyret for RFF Oslo, som fatter vedtak om bevilgning og avslag.

Slik behandler vi søknader om hovedprosjekter

Alle søknader om kvalifiseringsstøtte blir vurdert etter kriterier og krav som er gitt i utlysningsteksten. 

Søknader på hovedprosjekter som sendes til RFF Oslo blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Det er Forskningsrådet som har ansvar for å finne ekspertene og organisere panelmøter. Forskningsrådet henter eksperter med erfaring fra nasjonalt og nordisk ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer, samt næringsliv.

Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier, som er gitt i utlysningen. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler, av minst tre personer. Alle ekspertenes habilitet blir avklart før de vurderer søknader.

Panelene kommer fram til en omforent vurdering av den enkelte søknad. 

I tillegg til ekspertvurdringen foretas en administrativ vurdering av søknadens relevans for utlysningen og de regionale satsingsområdene.

Vurderingene fra ekspertene, samt relevansvurderingen legges til grunn når fondsstyret vedtar om en søknad skal få støtte eller ikke.

Etter at det RFF Oslo  har sendt vårt vedtaksbrev til søkerne, legger Forskningsrådet ut lister over hvilke eksperter som har deltatt i vurdering av hovedprosjektsøknadene. Disse listene finner du på siden Fageksperter og ekspertpaneler (forskningsrådet.no)

Svar på søknader

Normalt sendes det ut svar på søknadene fondsstyret har behandlet seinest en uke etter fondsstyrets vedtak. Søknader blir besvart gjennom "SvarUt" som er Oslo kommunes konfidensielle epostløsning. SvarUt tjenesten formidler epost gjennom e-boks, Digipost og Altinn. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 18.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.