Vedtak

Oversikten viser mottatte søknader som er behandlet av styret.

Vedtak søknader mottatt til fristen 1. Mai 2021

Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr

Totalt vedtatt ramme for støtte 5.000.000 kr - vedtatt i styremøte 5. mai 2021

Alle beløp er angitt i 1000 kr

Prosj.nr. Prosjekttittel Prosjekt-ansvarlig Tema  Søkt totalt Bevilget totalt
328456 Styringsmodell for datadeling i smarte byer HALDEN KOMMUNE Varehandel og tjenesteytende sektor 350 350
328455 Effekt og sikkerhet ved bruk av nytt mekanisk hjelpemiddel for aortakompresjon. NMBU Veterinærhøgskolen Helse og velferd 350 350
328432 ANUK - Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad NORE OG UVDAL KOMMUNE Region- og stedsutvikling 500 500
328423 Kunnskapssammenstilling om integrasjon mellom praksis og industri, og pilotering av arbeidslivsrettet undervisning med AR i Kongsbergskolen. KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Utdanning 350 350
328413 Kvalifisering av resirkulerte plastråstoffer og metode for produksjon av plastprodukter bestående av minst 60% resirkulerte plast. AS OM BE PLAST Vareproduserende industri 500 500
328398 Kortreist asfalt med forlenget levetid FRANZEFOSS MINERALS AS Varehandel og tjenesteytende sektor 500 500
328383 Endringsdeteksjon i bygningsmasse - Kvalifiseringsprosjekt EVICI AS Region- og stedsutvikling 500 500
328360 Forskning og utvikling av kombinert mengdemåler og lekkasjedetektor for væske og gass OPHION AS Miljø, klima og fornybar energi 490 490
328359 Sensorsystem for bergsikringsbolter i gruve og tunnel TS BOLT AS Region- og stedsutvikling 500 490
328317 RELOAD RuralE kuLturmiljøer Og lAnDskap – vitalisering gjennom bruk VIKEN FYLKESKOMMUNE Reiseliv/opplevelser/kultur 500 500
328292 Gjess i Oslofjorden: Utfordringer, innovative Løsninger, verdiskapning og Lønnsomhet STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Landbruk og mat 470 470

 

Vedtak søknader mottatt til fristen 18. november 2020

Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr

Totalt vedtatt ramme for støtte 13 970 000 kr - vedtatt i styremøte 5. mars 2021

Alle beløp er angitt i 1000 kr

Prosj.nr. Prosj.tittel Prosj.ansv. Sted Tema  Søkt totalt Vedtak (inntil)
322728 Gardemoen flyplassregion - en Global Airport City ULLENSAKER KOMMUNE Ullensaker Regional utvikling 2500 2500
322717 Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd- og tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner ECOFRIC AS Klokkarstua Regional utvikling 2485 1770
322686 Elektrisk drivlinje for nyttekjøretøy BRUDELI GREEN MOBILITY AS Hokksund Regional utvikling 2500 2500
322671 Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen NXTECH AS Kråkerøy Regional utvikling 2400 2400
322567 Sekundærrensing med kjemisk felling:
Optimalisering med prosesstyring, oksidasjonsprosesser og biofilmprosesser i små delstrømmer.
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Vestby Regional utvikling 2300 2300
322420 Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren VIKEN FYLKESKOMMUNE Oslo Regional utvikling 2500 2500

 

Vedtak søknader mottatt til fristen 1. november 2020

Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr

Totalt vedtatt ramme for støtte 6 709 000 kr - vedtatt i styremøte 3. desember 2020

Alle beløp er angitt i 1000 kr

Prosj.nr. Prosj.tittel Prosj.ansv. Sted Tema  Søkt totalt Vedtak (inntil)
321802 Utvikling av en digital aktiviserings- og omsorgstjeneste ved hjelp av robot, for personer med demensdiagnose på sykehjem Innocom AS Drammen Velferd, kultur og samfunn 500 500
321801 Tilbakemelding i salgssamtalen FUTURE READY AS Høvik Muliggjørende teknologier 500 500
321800 Sirkulære tredekker – returtre i nye sammensatte etasjeskillere i tre OMTRE AS Noresund Landbasert mat, miljø og bioressurser 450 450
321798 Utvikle en ny og innovativ tilnærming til livsstil som øker etterlevelsen av validerte råd – som reduserer risiko for livsstilssykdom HELSELABEN AS Hemsedal Livsvitenskap 299 0
321797 Hydrogenlagring i metallhydrid til skip TECO 2030 ASA Lysaker Muliggjørende teknologier 500 500
321793 Disposable anti-theft tag FYGI TECHNOLOGIES AS Moss Muliggjørende teknologier 500 500
321792 Research-driven sustainable consumption in as-a-service enterprises NORDIC GREEN RETAIL AS Fredrikstad Landbasert mat, miljø og bioressurser 490 490
321791 Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd og -tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner Ecofric AS Klokkarstua Muliggjørende teknologier 500 0
321790 Kjeller byutvikling LILLESTRØM KOMMUNE Lillstrøm Muliggjørende teknologier 500 500
321789 Modellering av snødekkestabilitet SKRED AS Ål Muliggjørende teknologier 420 420
321788 EdiSens - Utvikling av en selvkalibrerende sensor for tilstandsovervåkning HSO GRINDØY AS Moss Muliggjørende teknologier 500 500
321785 Hva betyr Edvard Munchs tilknytning til Viken og OsloRegionen, og hva gir det av verdiskaping, attraktivitet, omdømme og identitet? VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS Fredrikstad Velferd, kultur og samfunn 500 0
321783 SALfresh til chipsproduksjon
- norsk bærekraftig fiskeolje til bruk i chipsproduksjon
Noble Harvest AS Trollåsen Landbasert mat, miljø og bioressurser 500 500
321782 Fremtidsrettet substratproduksjon av Norske bringebær og bjørnebær - Fra rotmasse til bær, for en trygg og bærekraftig Helhet. OBÆR AS Spikkestad Landbasert mat, miljø og bioressurser 500 0
321777 Teknologi som motor for proaktive og mestringsbaserte helsetjenester Lillestrøm kommune Lillestrøm Muliggjørende teknologier 500 500
321776 Et kunnskapsbasert økosystem for sosialt entreprenørskap CUBE8 IMPACT AS Fredrikstad Velferd, kultur og samfunn 500 0
321772 Bioakustisk overvåkning av fiskeriressurser - en analyse NORTEK AS Rud Muliggjørende teknologier 350 350
321770 HELÅRSPRODUKSJON AV ØKOLOGISKE, SPISELIGE BLOMSTER VED HJELP AV HYDROPONI. FIORIBLOMSTER AS Nærsnes Landbasert mat, miljø og bioressurser 250 0
321769 SOS Democracy - muligheter og barrierer for å stimulere lokaldemokratiet på Ringerike. POSTLOCAL AS Hønefoss Velferd, kultur og samfunn 404 0
321762 Ultralydmottakere for måling av strømningsforhold og ressursovervåkning i marint miljø. Nortek AS Rud Muliggjørende teknologier 499 499
321743 GREEN ROAR STANG KJØTT AS Råde Landbasert mat, miljø og bioressurser 500 500
        Totalt 9 662 6 709

 

Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 2. juni 2020

Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr

Totalt vedtatt ramme for støtte 6 935 000 kr - vedtatt i styremøte 30. juni 2020

Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser.
Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagn foreligger.

Prosjektnr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Sted Tema 1 Søkt Vedtak
313444 Antibody process improvement GENTIAN AS Moss Muliggjørende teknologier  350   350 
313755 Bestråling av bakteriedrepende UV-lys på overflater til kontaktpunkter med overflateskader. NXTECH AS Kråkerøy Muliggjørende teknologier  350   350 
316426 Konseptstudie for flytekai i Moss Havn 7WAVES AS Son Muliggjørende teknologier  346   346 
316632 Historiske håndverk i VR (Historical Crafts VR) TIDVIS FORMIDLING AS Sørumsand Utdanning og kompetanse  350   350 
316639 Artificial intelligence and machine learning to estimate energy consumption of road transport MHTECH AS Moss Muliggjørende teknologier  350   350 
316642 Reiseliv i Hallingdal - Utmarksressurser og lokal verdiskapning i kjølvannet av COVID-19 FLÅ KOMMUNE Flå Landbasert mat, miljø og bioressurser  350   350 
316662 Norsk økologisk kaldpresset rapsolje. Utvikle en mild, økologisk olje med mindre smak og lukt, for bruk i næringsmiddelindustri/HORECA. Norsk Økoraps AS Degernes Muliggjørende teknologier  350   350 
316672 Modulært Understellsplatform for Lettveks Elektriske Kjøretøy NOT A NUMBER AS Drammen Muliggjørende teknologier  350   350 
316676 Innovative sirkulærøkonomiske metoder for rensing og gjenbruk av vann og slam  i landbasert fiskeoppdrett og i samferdselsbransjen TETA VANNRENSING AS Lørenskog Muliggjørende teknologier  350   350 
316677 Evaluation of a Decision Support tool to estimate Carbon Footprint of maritime projects [CaFootDS] MHTECH AS Moss Landbasert mat, miljø og bioressurser  244   244 
316678 Digital tvilling simulator for vannrenseanlegg VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) Slemmestad Muliggjørende teknologier  219   219 
316680 Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i Vestkorridoren. Viken fylkeskommune Sarpsborg Velferd, kultur og samfunn  350   350 
316681 Økonomisk levedyktig stølsdrift i Viken Hol kommune Hol Landbasert mat, miljø og bioressurser  350   308 
316683 En ny hverdag
- et mestrings- og samhandlingsverktøy for alvorlig syke, deres pårørende og helsepersonell
LOTTEENKA AS Kolsås Muliggjørende teknologier  350   350 
316684 Hud kompetanse i hjemmesykepleien. Askin AS Trollåsen Utdanning og kompetanse  350   350 
316685 Måldrevet design av innovative konsepter for bestillingstransport (BESTMÅL) VIKEN FYLKESKOMMUNE Sarpsborg Muliggjørende teknologier  350   350 
316690 Dyrking av mikroalger for kompletterende avløpsrensing og bidrag til sirkulær økonomi VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) Slemmestad Muliggjørende teknologier  350   350 
316691 Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest NORSK VANNTEKNOLOGI AS Moss Velferd, kultur og samfunn  350   345 
316692 Smart City data marked HALDEN KOMMUNE Halden Utdanning og kompetanse  350   350 
316693 Kontrollsystem for innfasing av fornybare kilder i eksisterende energi systemer VISION CONTROL SOLUTIONS AS Kongsberg Muliggjørende teknologier  266   235 
316694 Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare, controlled from a Response Center HALODI ROBOTICS AS Moss Velferd, kultur og samfunn  340   338 
             6 935 

 

 

Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 30. april 2020

Alle beløp er angitt i 1000 kr

Totalt vedtatt ramme på 5 605 000 kr

Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser. Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagnsbrev foreligger.

Prosj.nr. Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Tema  Søkt totalt Vedtatt ramme
313086 Selvlærende roboter, roboter som kan sameksistere med mennesker og lære seg å utføre oppgaver. HS NEWS SYSTEMS AS Hognestad, Martine Muliggjørende teknologier 350 350
313174 Bærekraftig pottekonsept for blomster og urter, fra frø til vinduskarm MOLTZAU PACKAGING AS Faukland-Martinsen, Christin Muliggjørende teknologier 350 350
313244 Tettpakket vertikal dyrking - validering Jonsroa Agritech AS (tidl. Jonsroa Eiendom AS) Thorvaldsen, Andreas Landbasert mat, miljø og bioressurser 350 350
313256 “Focus Point / Meeting Point” - det nye kontorlandskap AUDIENS NORGE AS Johnsgaard, Kristine Kommersialisering 350 350
313262 E-sulation Vakuum Isolering med 3D printing i fornybare materialer E-SULATION AS Hug, Lennert Muliggjørende teknologier 350 350
313264 EFFEKTIV LEKKASJE DETEKSJON og VENTILDIAGNOSE FOR SIKKERHETSKRITISKE PROSESSER Ideation AS Dyrdal, Knut Are Muliggjørende teknologier 300 300
313266 Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen NXTECH AS Terland, Arild Muliggjørende teknologier 350 350
313271 Mer energieffektiv lufttilførsel og miksing i renseanleggets biologiske reaktorer med biofilmbærere NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Röttger, Svenja Muliggjørende teknologier 350 350
313280 Effekt av N2 Applieds plasmateknologi på behandling av organiske avfallsprodukter med hensyn på hygienisering og organiske miljøgifter. N2 APPLIED AS Daling Nannestad, Åsne Landbasert mat, miljø og bioressurser 350 350
313309 Påvirkning av prosessbetingelser på antioksidanter i råsafter fra ulike typer bær (aronia, blåbær og solbær) ASKIM FRUKT- OG BÆRPRESSERI AS Pettersen, Lars Erik Landbasert mat, miljø og bioressurser 245 245
313313 Fortettting og Reisevaner i Viken VIKEN FYLKESKOMMUNE Lunke, Erik Velferd, kultur og samfunn 350 350
313318 Environmentally Acceptable Lubricants: the need for Green AdditivEs Arctic Coating AS Svardal, Iver Muliggjørende teknologier 350 350
313320 Beslutningsstøttesystem for handel med aggregert energifleksibilitet eSmart Systems AS Lundby, Terje Muliggjørende teknologier 350 350
313323 Klimavennlig gjenbruk og prosessering av plast i støpebedrifter FIRECO AS Hermansen, Jon Muliggjørende teknologier 200 200
313326 Sømløs integrasjon for kombinert mobiliet i små byer og bygdebyer Move About AS Torp, Morten Muliggjørende teknologier 350 350
313328 Halden Living Lab - Menneskesentrert digital transformasjon for økt innovasjon og bærekraft Halden kommune Kvalvik, Petter Utdanning og kompetanse 350 350
313362 Underveisvurdering som booster elevers dybdelæring Hypatia Learning AS Øverby, Erlend Utdanning og kompetanse 310 310