Utlysninger Listeside

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (2 utlysninger)

Søknadsfrist
15
sep 2019
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle og  FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra regionale forskningsfond, nasjonale forskningsprogram eller internasjonale forskningsprogram. Kvalifiseringsstøtte fra RFFNORD skal stimulere til samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og offentlige...

Forvaltningsområder
Næringsområder
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
15
sep 2019
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte: Målet med kvalifiseringsstøtte er først og fremst å avdekke og utvikle FoU-prosjekter som skal kvalifisere til videre støtte fra regionale forskningsfond, ulike nasjonale forskningsprogram eller internasjonale forskningsprogram. Det er et krav at søknader om kvalifiseringsstøtte skal være forankret i søkerinstitusj...

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor