Tildelinger kvalifisering høsten 2019

Til søknadsfristen 25. september 2019 mottok RFF Midt 33 søknader om kvalifiseringsstøtte. Utlysningen hadde en økonomisk ramme på 9 millioner kroner hvorav 1 million kroner var satt av til samiske tema. I styremøte 5. desember vedtok styret å bevilge støtte til 20 prosjekter.

Se tabellen under for en oversikt over bevilgede prosjekter.

TILDELING AV KVALIFISERINGSSTØTTE HØSTEN 2019 (NÆRING OG OFFENTLIG)

Tittel

Ansvarlig

Partnere

Innstilt

Biochar coating potential to suppress storage diseases in vegetables and potatoes

NORSØK

Sunndalspotet AS, Landbruk Norvest SA; STANDARDS BIO AS; NIBIO; SMØLAGRØNT SA

500

Fagrelevant kvalifisering gjennom internships for flyktninger med medbrakt kompetanse

TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD

NNU Samfunnsforskning

400

Broen mellom fengsel og kommune - Strukturer og samarbeidets betydning for innsattes rehabilitering og tilbakeføring til det sivile liv.

NTNU

NFF Trondheim Fengsel, NAV Trøndelag; Trondheim Kommune

450

Klimasyk rein

Veterinærinstituttet, Trondheim

Høyskolen i Innlandet; Inge Even Danielsen; Anne Katrine Danielsen; University of Liverpool; NINA

500

Hvordan påvirker tørkemetoder innholdet av nitrogen og fosfor i fiskebein og hvilke restråstoff kan supplere fiskebein i et gjødselprodukt?

NORSØK

Møreforskning Ålesund; O Skarsbø AS; Sigurd Folland AS; Fjordlaks AS; Tingvoll Flis og varme AS

440

Studier av sialinsyrens effekt på virus

VIIRAL AS

NTNU

500

Utvikling av bærekraftig fosfor-produkter fra resirkulert P fra Ecopro AS’ biogassproduksjon

ECOPRO AS

NIBIO

313

Raffinering av marine oljer for reduksjon av fremmedstoffer

MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS

Sintef Ocean

500

Utvikling av teknologi, metodikk, prosesser og kompetanse for å resirkulere industrielt plastavfall i en sirkulærøkonomisk kontekst.

NORWEGIAN PLASTIC RECYCLING AS

SINTEF Industri

500

Sustainable Soil Improvement

MELHUS KOMMUNE

NGI; Franzefoss Mineraler AS; JLE Grunnforsterkning AS

500

Renseteknologi for resirkulering av blodvann i oppdrettsnæringen

HL.SKJONG AS

Sintef Ocean; GEA Norway AS; Marin Harvest Norway Avd Eggebønes prosessing

500

Effekt av miljøforandringer på vitalitet hos sjøkreps (Nephrops norvegicus)

Demari AS

MALO Transport AS; Nautic - Sondre Lien; Møreforskning  Ålesund

500

Grønne verdikjeder med utgangspunkt i biogassproduksjon fra fettrike råstoff

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

NORSØK; Agnar Lyche; MOVI AS; Ytre Nordmøre Slakteri AS; Hustavika Biokraft AS; TINE SA; Fylkesmannen i Møre og Romdsal

500

Ren blå-grønn biogjødsel

BIOGASS MØRE AS

Lindum AS; Grenland Vestfold Biogass AS; NTNU i Ålesund

500

Prosjekt Norsk Porphyra – Dyrking av en lokal, norsk algeart med global etterspørsel

NORWEGIAN SEAWEED AS

SINTEF Ocean

500

Production of a micromembrane

GLUCOSET AS

SINTEF; NTNU

500

From by-products to novel protein: Bio-resource recycling using insect larvae (Tenebrio molitor)

Nord Universitet, Division for Animal Science, Production and Welfare Prouduction

GULLIMUNN AS; Mære Landbrukskole

500

"Helt Texas" - En skolehverdag uten karakterer i orden og atferd

Molde videregående skole

Møreforskning Molde; Fylkeskommunen i Møre og Romsdal avd utdanning; Læringsmiljøsenteret; Høyskolen i Molde

500

Cellemodeller til å støtte klinisk uttesting av silderognekstrakt mot Psoriasis

ARCTIC NUTRITION AS

Møreforskning Ålesund

200

Optimale tetninger og lager for elektrisk drivstoffpumpe for romraketter i operasjonelle forhold.

ORBITAL MACHINES AS

SINTEF; NTNU

500

SUM TOTAL

9 303

Utlyst sum

9 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.