Tildelinger av kvalifiseringsstøtte etter fristen 1. februar 2021

17. mars vedtok styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag å innstille 8 av 11 kvalifiseringsprosjekter til støtte.

Er det mulig å utnytte restprodukter fra hoppekrepsproduksjon som fôringrediens i akvakultursektoren? Hvordan kan man gjøre energilagring og energideling mer tilgjengelig og bærekraftig i strømningsbatterier? Kan termiske kamera og bildebehandling benyttes til overvåking og sikring av havner og elveløp? Dette er noen av spørsmålene som forskningsmiljøer og Trønderske bedrifter skal arbeide med i tiden som kommer.

Prosjektene har meget god forsknings- og innovasjonshøye og vil på sikt kunne gi god regional verdiskapning i form av nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Neste frist for å søke om kvalifiseringsstøtte er 5. mai 2021. Av ramma på 14 millioner kroner er det nå 8,6 millioner kroner igjen.

Se liste over de innstilte prosjektene her:

Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Development of RescueDoppler - a novel ultrasound solution for improved outcome of resuscitation after cardiac arrest CIMON MEDICAL AS
Verdiskaping fra restprodukter fra intensiv hoppekreps-produksjon C-FEED AS
Seaweed as feed source for protein rich polychaetes aimed for salmon feed (POLYKELP) SINTEF OCEAN
No-Mix Flow Battery BRYTE AS
Security Personas and KPIs for Cyber Resilience SECURE PRACTICE AS
Deteksjon av person i elva basert på infrarød sensor, maskinlæring og automatisk bildebehandling ZEBOP AS
Oversettelsesforskning som plattform for internasjonal ekspansjon for helsestartup LILLEMINI AS
Digifjord - digital Trondheimsfjord FUTURE INNOVATIONS AS
Sum tildelt 5 375  

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 04.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.