Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  17 mill. kr. til kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar. Løpande søknadsinnsending.

  Fristar for å sikre rask behandling og vedtak på fyrste styremøte er: 15. august og 10. oktober.
  Søknader mottteke frå og med 11. oktober får vedtak i 2018.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 06.09.17 - 06.09.17

  Prosjektverkstad i Bergen

  Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter, offentlig sektor og samarbeidende forskningsinstitusjone om å strukturere et forskningsbasert innovasjonsprosjekt.

 • 26.09.17 - 26.09.17

  Styremøte RFF Vestlandet 26. september

  Hovudsaker: - Vedtak om kvalifiseringssøknadar motteke innan 15. august