Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysing av kvalifiseringsstøtte 2019 for bedrifter og kommunarer no aktiv - frist 1. november for behandling på styremøte 13. desember.
  Søknadsfrist for hovudprosjekt er 13. februar 2019.

Nyheter

 • Utlysing av kvalifiseringsstøtte for 2019 er aktiv

  Bedrifter og kommunar kan no søkje på våre utlysingar av kvalifiseringsstøtte for 2019. Første søknadsfrist er 1. november 2018. Merk også søknadsfrist 13. februar 2019 for hovudsøknader. Dette vert einaste utlysing av hovudsøknader i 2019.

 • ÅRSKONFERANSEN 2018:

  Men kven skal styre pengesekken?

  At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.

 • ÅRSKONFERANSEN 2018:

  Ros for arbeid med offentleg sektor

  Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.

 • ÅRSKONFERANSEN 2018:

  Fleire forskarar ut i bedriftene

  Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.

 • ÅRSKONFERANSEN 2018:

  Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

  For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.

Flere nyheter

Kalender

 • 29.10.18 - 29.10.18

  Prosjektverkstad i Haugesund

  Passer for bedrifter, kommuner og forskere som skal søke Regionalt forskingsfond Vestlandet fristen i februar 2019 eller om om kvalifiseringsstøtte. Er også relevant for de som jobber med innovasjonssøknader eller søknad om nærings/offentlig Ph.d. til Forskningsrådet.

 • 13.11.18 - 13.11.18

  Prosjektverkstad i Stavanger

  Passer for bedrifter, kommunar og forskare som skal søkje Regionalt forskingsfond Vestlandet om løpande kvalifiseringsstøtte eller større prosjekt til fristen i februar 2019. Er også relevant for dei som jobbar med innovasjonssøknader eller nærings/offentleg phd til Forskingsrådet. Meir informasjon kjem.

 • 11.12.18 - 11.12.18

  Prosjektverkstad i Bergen

  Passer for bedrifter, kommunar og forskare som skal søkje Regionalt forskingsfond Vestlandet om løpande kvalifiseringsstøtte eller større prosjekt til fristen i februar 2019. Er også relevant for dei som jobbar med innovasjonssøknader eller nærings/offentleg phd til Forskingsrådet. Meir informasjon kjem.