Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

 • Utlysning

  Aktive utlysninger 2017:

  Avklaringsmidler - løpende søknadsfrist

  Forprosjekter - planlagt neste søknadsfrist 1. september.

  Vi planlegger utlysning av midler til hovedprosjekter med søknadsfrist i februar 2018

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 15.08.17 - 15.08.17

  Informasjonsmøte - fondsregionens utlysninger

  Målgruppen for møtet er søkere til for- og hovedprosjekter fra RFF Hovedstaden i 2017/2018. Offentlig sektors behov og utfordringer står sentralt i våre utlysninger der vi kobler offentlig sektor med bedrifter og FoU-miljøer for å finne løsninger. Vi ønsker velkommen både offentlige søkere og søkere fra bedrifter. FOU-partnere er også velkomne til å delta på møtet