Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

 • Utlysning

  Aktive og planlagte utlysninger:

  Forprosjekter - søknadsfrist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. November

  Innovative offentlige anskaffelser - søknadsfrist 1. mars 2018

  Hovedprosjekter med søknadsfrist 14. februar 2018

Nyheter

 • Julehilsen

  Regionalt forskningsfond Hovedstaden takker for et godt samarbeid i 2017, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 • Utlysninger i 2018 - ny dato for innsending av søknader

  Alle våre aktive og planlagte utlysninger for 1 halvår 2018 ligger nå på våre nettsider. Informasjonen som er lagt ut ligger så nært opp til endelig innhold og formuleringer som mulig. Det kan likevel bli foretatt mindre endringer og justeringer helt fram til det åpnes for innsending av søknader 3. januar 2018.

 • RFF Hovedstaden utlyser inntil 60 millioner i 2018

  Vi har publisert aktive og planlagte utlysninger for 2018 på våre nettsider. Utlysningene gjelder forprosjekter og hovedprosjekter med offentlig sektors behov og utfordringer som drivkraft. Bedrifter og offentlige aktører kan søke og dermed være prosjekteiere. Samarbeid mellom offentlig - bedrifter - FoU-miljøer er fortsatt vår strategi for å løse offentlig sektors behov for fremtidige produkter og tjenester.
  Vi har også midler for å stimulere til innovative offentlige anskaffelser.

Flere nyheter