Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

 • Utlysning

  Aktive og planlagte utlysninger:

  Forprosjekter - søknadsfrist: 1. september og 1. november
  Hovedprosjekt - søknadsfrist 10. oktober under planlegging

Nyheter

 • Velkomen til Årskonferanse for regionale forskingsfond

  Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeids-partnarar til dei regionale forskingsfonda. Meld deg på konferansen 11. og 12. septembe no!

 • Fondsstyrets årsrapport 2017

  Årsrapporten for 2017 er tilgjengelig som vedlegg til denne nyheten og under "Årsrapporter" i hovemenyen til venstre side.

 • Aktive utlysninger av forprosjektmidler

  Utlysningen av forprosjektmidler med søknadsfrist 1. juni 2018 er åpnet for innsending av søknader. Bedrifter og offentlig aktører innenfor angitt målgruppe kan søke i samarbeid med forskningsmiljøer.

  Løpende søknadsfrist for avklaringsmidler eller forundersøkelser som gir mulighet for å finne samarbeidspartnere og kompetanse.

Flere nyheter

Kalender

 • 20.08.18 - 20.08.18

  Informasjonsmøte for søkere til våre utlysninger

  Målgruppen for møtet er søkere til for- og hovedprosjekter fra RFF Hovedstaden høsten 2018. Offentlig sektors behov og utfordringer står sentralt i våre utlysninger der vi kobler offentlig sektor med bedrifter og FoU-miljøer for å finne løsninger. Vi ønsker velkommen både offentlige søkere og søkere fra bedrifter. FOU-partnere er også velkomne til å delta på møtet

 • 11.09.18 - 12.09.18

  Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

  På konferansen den 11. og 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.