Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  - Løpande kvalifiseringsstøtte for 2018 for bedrifter og kommunar (NB. fyrste frist 18. april)
  - Bedriftsprosjekt og offentlige (kommunale) prosjekt med søknadsfrist 14. februar.

Nyheter

 • Fekk 12 nye kvalifiseringssøknader i januar

  Styret vil behandle søknadene som kom inn til 8. januar i neste møte, som er 6. februar. Her er ovrsikt over søknadene.

 • Nye kvalifiseringsprosjekt får støtte

  14 av søknadane som kom inn til 8. november fekk tilsegn om støtte på styremøtet 14. desember. Her er oversikt over dei nye kvalifiseringsprosjekta.

 • Lyser ut 35 milllionar i forskingsmidlar for 2018

  Kvalifiseringsstøtte er lagt ut som planlagt. Det er muleg å opprette søknad frå 11. desember. Merk frist for innsending seinast 8. januar for å få vedtak i fyrste styremøte.

  Utlysingane av Regionale bedriftsprosjekt og Regionale offentlege prosjekt - Innovasjon i kommunal sektor, med søknadsfrist 14. februar, er lagt ut som planlagt. Utlysingane blir aktive 3. januar.

Flere nyheter

Kalender