Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Løpande kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar - frist 6. august for behandling i styremøte i september

Nyheter

 • Kvalifiseringsstøtte til ni prosjekt

  Ni søkjarar frå næringsliv og kommunal sektor får kvalifiseringsstøtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet. Her er oversikten over dei som får midlar i tildelinga i juni 2018.

 • Forskingsmidlar til åtte nye hovudprosjekt i 2018

  Regionalt forskingsfond Vestlandet gir til saman 23 millionar kroner til åtte nye forskingsprosjekt i landsdelen. Her er oversikten over dei som får midlar i denne tildelingsrunden.

 • Smarte grep gir vellukka rehabilitering av eldre

  Det heile startar med noko så enkelt som ein naturleg samtale – utan medisinske fagtermar – om kva som er viktig for at den enkelte eldre skal få det betre.

 • Velkomen til Årskonferanse for regionale forskingsfond

  Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeids-partnarar til dei regionale forskingsfonda. Meld deg på konferansen 11. og 12. septembe no!

Flere nyheter

Kalender

 • 15.08.18 - 15.08.18

  Prosjektverkstad offentlege sektor i Bergen

  Skal du søke Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i offentlig sektor til høsten? Eller er du i startgropen på prosjektutvikling? Kom på prosjektverksted!

 • 06.09.18 - 06.09.18

  Prosjektverkstad bedrifter i Bergen

  Skal du søke Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i næringslivet til høsten? Eller er du i startgropen på prosjektutvikling? Kom på prosjektverksted!

 • 11.09.18 - 12.09.18

  Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

  På konferansen den 11. og 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.

 • 12.09.18 - 12.09.18

  Styremøte RFF Vestlandet 12. september 2018

  Hovudsak: Vedtak om kvalifiseringssøknader motteke innan 6. august