Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Østfold-regionen

Et kraftsenter for e-helseforskning

Østfold-regionen har satt seg i førersetet for å skape nye produkter og et nordisk marked for omsorgs- og velferdsteknologi.

Bjørn Horten er daglig leder i Borg Innovasjon i Østfold. Bjørn Horten er daglig leder i Borg Innovasjon i Østfold.  Borg Innovasjon er motoren i et stort nordisk prosjekt for utvikling og testing av smart teknologi for omsorgssektoren som starter i disse dager. Utstyr som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre og omsorgstrengende som velger å bo hjemme, skal testes ut i 250 hjem i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborg.

Prosjektet er delvis finansiert med EU-midler, har en kostnadsramme på 25 millioner kroner og går over tre år. Det er det første store pilot- og implementeringsprosjektet i sitt slag.
Bjørn Horten i Borg Innovasjon sier at Østfold er blitt et kraftsenter for forskning og utvikling av smart omsorgsteknologi.
- Vi har mange teknologibedrifter som vil bidra og en offentlig sektor som viser stor interesse for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, sier Bjørn Horten, daglig leder i Borg Innovasjon og prosjektleder for samhandlingsprosjektet innen Helse- og omsorg i VRI-programmet for Østfold i perioden 2011 til 2013.

Felles arena
Hortens oppgave er å knytte sammen aktørene, slik at gode ideer tas vare på og videreutvikles i samarbeidsprosjekter. Han sier at aktiviteten innen e-helseteknologi aldri har vært større. Ved hjelp av Forskningsrådets VRI-program har bedrifter, brukere og forskningsmiljøer funnet spennende prosjekter innenfor e-helse.
-  Østfold har nå tre nye prosjektsøknader inne til behandling hos de regionale forskningsfondene Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet. Det ene handler om åpne IKT-løsninger mellom kommuner og sykehus i regionen. Her skal blant andre Sykehuset Østfold og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad delta, sier Horten.
Et annet prosjekt retter seg mot utvikling av videobasert kommunikasjon mellom sykehus og hjemmeboende slagpasienter under rehabilitering. Et tredje prosjekt dreier seg om å utvikle en applikasjon for opptrening av pasienter fra Sunnås sykehus ved bruk av toveiskommunikasjon og monitor.
Disse prosjektene er ifølge Horten kommet i stand i et samspill med VRI- programmet i Østfold.

Høy aktivitet
Horten sier at Østfold-regionen er kommet langt i prosessen med å innføre samhandlingsreformen i helsevesenet. Han tror en enkel sykehusstruktur med kun ett sykehus er en av forklaringene på det. Fokuset på e-helseløsninger er stort, men foreløpig har ikke satsingen resultert i at ny teknologi er tatt i bruk i større grad.
-  Kommunene har ikke tatt investeringsbeslutninger og bedriftene sitter på gjerdet og venter. De opplever at den offentlige helse og omsorgsetaten er en krevende kunde. Men alle vet at for å få samhandlingsreformen til å fungere trengs det gode e-helseløsninger raskt, sier Horten og legger til:
-  Vårt fokus nå er å få klynger av bedrifter til å være med på å utvikle gode teknologiske løsninger for morgendagens eldreomsorg. Vi inviterer teknologibedrifter både fra egen region og andre deler av landet til å være med, sier Horten. 

Skrevet av:
Eirik Vigsnes, Mediepartner (tekst og foto)
Publisert:
21.11.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016