Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

30 millioner lyses ut for alle fondsregionene med frist 9. april 2014

To store tema: Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi (15 mill) og Tjenesteinnovasjon innen kommunale ansvarsfelt (15 mill). Fellesutlysning for hele landet, med krav om samarbeid mellom to fondsregioner.

Tema 1 Bærekraftig ressursutnyttelse

Regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter

 

15 millioner lyses ut til regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter innenfor bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi.

 

Hvem kan søke 
Enkeltbedrift eller sammenslutninger av bedrifter, eller
Kommuner, fylkeskommuner, kommunale eller interkommunale selskap
i samarbeid med
• aktører i minst en annen samarbeidende fondsregion
• relevant forskningsinstitusjon 

Størrelse: maks 2 mill pr år i 3 år fra RFF + egeninnsats 50%
 

De regionale forskingsfondene ønsker å stimulere til forskningsdrevet innovasjon som kan bidra til en miljøforsvarlig bærekraftig ressursutnyttelse både gjennom offentlige og private tiltak. Søker må begrunne at prosjektet vil kunne gi ny kunnskap av betydning for en bedrift/bransje, et offentlig ansvarsområde eller noen særlige samfunnsutfordringer i sin landsdel eller region.
 

Bedriftsprosjekter 
• Løsninger for mer energieffektiv produksjon basert på naturressurser
• Bærekraftig produksjon av fornybare ressurser
• Teknologioverføring mellom ulike bransjer. Hvordan kan teknologioverføring og tverrfaglig kunnskap skape grunnlag for verdiskaping og bærekraftig ressursutnyttelse? 

Offentlige prosjekter 
• Tilrettelegging for bærekraftig ressursforvaltning. Hva hemmer og fremmer bærekraftig lokal og regional ressursforvaltning?
• Lokale initiativ for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn
• Hvordan styrke ressursbasert næringsutvikling og innovasjonsevne gjennom samarbeid om bærekraftig ressursutnyttelse? 
 

Tema 2 Tjenesteinnovasjon i kommunal sektor - Regionale offentlige prosjekter

 

15 millioner utlyses til regionale offentlige prosjekter innen tjenesteinnovasjon innenfor kommunale ansvarsområder


Hvem kan søke 
Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og sammenslutning av kommuner i de deltagende fondsregioner kan søke.

Krav til samarbeid/partnerskap
• Med aktører i minst en annen samarbeidende fondsregion
• Med relevant forskningsinstitusjon
• Vi oppfordrer til samarbeid med privat eller frivillig sektor

Størrelse: maks 2 mill pr år i 3 år fra RFF + egeninnsats 25%

De regionale forskingsfondene ønsker å stimulere til forskningsdrevet innovasjon som kan bidra til økt tjenesteinnovasjon innenfor kommunale ansvarsområder. Prosjektene skal ha som mål å gi konkrete endringer i utførelse av tjenester eller endring i hvordan tjenester organiseres.

Målsetting med utlysningen er å igangsette forskningsbaserte innovasjonsprosjekter innenfor kommunale ansvarsområder, og stimulere til nye innovasjonsprosjekter med stort potensial for tjenesteinnovasjon i kommunal sektor. Tjenesteinnovasjon forståes bredt og kan være knyttet til alle ansvarsområdene til kommuner, fylkeskommuner eller sammenslutninger av slike.  

Skrevet av:
Kari Merete Andersen
Publisert:
18.02.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016