Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Felles midler for de regionale fondene (RFFALLE)

Frist Utlysning
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
De regionale fondenes felles midler 2015 Velg

Mål og prioriteringer:

15 % av den totale fondsavkastningen til de regionale forskningsfondene avsettes til felles tiltak. Midlene fordeles til de regionale fondene gjennom Forskningsrådet. Forskningsrådet har gitt programstyret for VRI i oppgave å forvalte disse midlene.

Formålet er å stimulere til samarbeid mellom fond om større satsinger og koordinert kunnskapsutvikling, og for at fondene aktivt skal søke kompetanse utenfor egen region og  bidra til nye typer aktiviteter og samarbeidsformer.

Det kan søkes om midler til følgende typer tiltak:

  • Felles utlysninger eller andre kvalitetshevende tiltak på tvers av fondsgrenser.
  • Utlysning av regionalt definerte problemstillinger i nasjonale forskningsprogrammer.
  • Prosjekter med deltakelse og aktivitet utenfor egen region, selv der dette ikke omfatter samfinansiering med andre fond.

Fondsstyrene for fondsregion Nord-Norge, fondsregion Midt-Norge og fondsregion Innlandet kan også søke på felles tiltak som ivaretar samiske forskningsinteresser og – behov.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Vertsfylkeskommunene på vegne av fondsstyrene.

Varighet:

Midler av den felles potten vil være tilgjengelig hvert år, men hvordan de fordeles vil kunne endre seg over tid. For 2011 er det vedtatt å utlyse konkurranse om midlene til ulike typer kvalitetsfremmende samarbeidstiltak.

Totalbudsjett:

De felles midlene vil variere noe fra år til år som følge av endringer i avkastningen på fondet. I 2011 er avsetningen 31,545 mill kroner.