Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT)

Frist Utlysning
13.02.2019
13:00 CET
Regionale bedriftsprosjekter Velg
13.02.2019
13:00 CET
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte for bedrifter i Møre og Romsdal med særskilt omstillingsbehov Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
Regionale offentlige prosjekter Velg
14.02.2018
13:00 CET
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekter Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
15.02.2017
13:00 CET
Gjennomført
Kvalifiseringsstøtte Vår 2017 Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
17.02.2016
13:00 CET
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
14.10.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
15.04.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Regional kvalifiseringsstøtte Velg
15.04.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale institusjonsprosjekt 2015 for statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter Velg
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
Regionale offentlige prosjekter - Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi Velg
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekter - Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi Velg
11.02.2015
13:00 CET
Gjennomført
7 millioner kroner til innovasjon i kommunal sektor Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Verdikjede mat Grønn sektor Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekter Velg
15.10.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Åpen regional kvalifiseringsstøtte Velg
09.04.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Blå-grønn bioteknologi - Regionale bedriftsprosjekter Velg
09.04.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale offentlige prosjekter - Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi Velg
09.04.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale Bedriftsprosjekter - Bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi Velg
09.04.2014
13:00 CEST
Gjennomført
15 mill. kroner til Tenesteinnovasjon i kommunal sektor Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Maritim sektor - Regionale bedriftsprosjekter Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA) - Kvalifiseringsstøtte Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Innovasjon i offentlig sektor Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Fornybar energi og miljøteknologi: Regionale bedriftsprosjekter Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Kvalifiseringsstøtte næringsrettede områder Velg
02.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Blå-grønn bioteknologi - regionale bedriftsprosjekter - fellesutlysning Velg
02.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløpssektoren - Regionale offentlige prosjekter Velg
02.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Blå-grønn bioteknologi Velg
02.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløpssektoren - Regionale bedriftsprosjekter Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Verdikjede mat i grønn sektor: Institusjonsprosjekter Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Verdikjede mat i blå sektor: Bedriftsprosjekter Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Marin sektor: Bedriftsprosjekter Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Kvalifiseringsstøtte: Marin, Maritim, Verdikjede Mat, Olje & gass, Fornybar energi og miljøteknologi Velg
19.04.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Det utlyses 8 mill kr til regionale bedriftsprosjekt innen temaet NY TEKNOLOGI I AKVAKULTURNÆRINGA Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Maritim sektor Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Verdikjede mat Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Fornybar energi og miljøteknologi Velg
12.10.2011
13:00 CEST
Gjennomført
Marin sektor Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Institusjonsprosjekt (forstudie) og kvalifiseringsstøtte/forprosjekt innenfor offentlig sektor. Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekt og kvalifiseringsstøtte/forprosjekt innen maritim sektor. Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekt og kvalifiseringsstøtte/forprosjekt innen verdikjede mat. Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Institusjonsprosjekt, bedriftsprosjekt og kvalifiseringsstøtte - fornybar energi og miljøteknologi. Velg
13.10.2010
13:00 CEST
Gjennomført
Regionale bedriftsprosjekt og kvalifiseringsstøtte/forprosjekt innen marin sektor. Velg

Mål og prioriteringer:

Mål og prioriteringer:

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag, fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok alle i september 2016 bestillingsbrev til styret for Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Bestillingsbrevet angir hvilke prioriterte satsinger og innretninger som skal legges til grunn for fondets arbeid i perioden 2016-2019.

RFF Midt-Norge skal bidra til å forsterke regionens konkurransemessige fortrinn og det er tre overordna perspektiver:

 • Bærekraft
 • Mobilisering i hele regionen
 • Samiske interesser

Når det gjelder utfordringene i næringslivet peker bestillingsbrevet på tre tema:

 • Muliggjørende teknologier
 • Havrommet
 • Det grønne skiftet og bioøkonomi

Når det gjelder offentlig sektor retter man seg spesielt mot kommunenes utfordringer.

Det er viktig med bred mobilisering til mer forskning i og for kommunal sektor, og til innovasjon i kommunene. Det er viktig med samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer. Prosjekter der næringsliv, kommunal sektor og FoU-miljø samarbeider og lærer av hverandre, er også ønskelig. I fondets utlysninger vil små- og mellomstore bedrifter prioriteres.

Forskningstemaene i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er til dels overlappende med programmer i Forskningsrådet. Det regionale perspektivet er imidlertid forskjellig fra det nasjonale. Regionalt forskningsfond Midt-Norge skal ha:

 • En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program
 • En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen
 • En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, næringsorganisasjoner, virksomheter og institusjoner innen kommunal sektor samt forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

Regionale forskningsfond er en varig ordning.

Dokumenter