background
05. nov

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Når:

05.11.2021

Hvor:

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Alle som arbeider i kontakt med, eller er interessert i, det regionale virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14.10.2021

Velkommen til Årskonferanse for Regionale forskningsfond (RFF) 2021

Regionreformen er iverksatt med 11 regionale forskningsfond. De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen i regionene og bidra til innovasjon gjennom forskning. Fylkeskommunene har ambisjon om å spille en sterkere rolle i samfunnsutvikling og i arbeidet med forskning som virkemiddel for innovasjon og verdiskapning.

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene 2021 reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover. Sentrale spørsmål vil være:

  • Hvordan kan vi sikre at nasjonale forskningspolitiske målsetninger blir styrket også gjennom regional organiseringen av forskningsinnsatsen?
  • Hvilke ambisjoner har Regjeringen med de nye regionene sin forskningspolitiske rolle – hva er Regjeringens forskningspolitikk for regionene?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene best bidra til utvikling av det næringsrettede virkemiddelapparatet?
  • Vil Regjeringen styrke de regionale forskningsfondene som følge av gjennomgangen av næringsrettede virkemiddel?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene bidra til innovasjon i offentlig sektor?
  • Hvordan bør samarbeidet mellom Forskningsrådet og de regionale forskningsfondene være for at vi sammen kan bidra til målet om økt forskningsinnsats i privat og offentlig sektor?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit og representanter fra fylkeskommunene/forskningsfondene.  

Konferansen er gratis for deltakerne, med begrenset antall plasser. Dersom du er forhindret i å delta og ikke melder deg av innen 8 dager før arrangementet, vil du bli fakturert for kostnader på 850 kr.

Program

09.00 - 10.00 Registerering, kaffe og en matbit

10.00 - 12.00 Regionale forskningsfond i en nasjonal kontekst. Innledere blant annet fra fylkeskommuner, departementer og Forskningsrådet, som avsluttes med en plenumssamtale.

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.30 Hvordan skal RFF virke i det regionale økosystemet for innovasjon - potensial og samspill med andre virkemidler. Innledere fra ulike deler av det regionale virkemiddelapparatet. 

Kontaktperson

Jone Engelsvold