Formål

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

15. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 11 700 000
Tildelte midler
Kr 6 500 000
Mottatte søknader
5
Innvilgede søknader
3
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader0021110
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
322628REKLIMA ASFjerning av plastrester fra matavfallsbasert biogjødsel – PlastfriN/AN/A22.06.2021
322617Gen2Energy ASHvordan sørge for sikker lagring, transport og bruk av komprimert grønn hydrogen i gassform i kontainere?N/AN/A22.06.2021
322589SUSTAINTECH ASRensing av avløp fra sykehus for å redusere spredning av antibiotikaresistens og hindre utslipp av skadelige miljøgifter.N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.