Formål

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder:

  • Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat, offentlig og frivillig sektor. 

 

Viktige datoer

01. sep 2020

Innleveringsfrist løpende utlysning 2020

23. okt 2020

Tildeling av midler

29. okt 2020

Tidligste prosjektoppstart for søknader til 1.9.

01. nov 2020

Innleveringsfrist løpende utlysning 2020

Siste innleveringsfrist for 2020

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 500 000
Tildelte midler
Kr 3 300 000
Mottatte søknader
23
Innvilgede søknader
11
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader0047710
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321771Standard BioOptimising growth of duckweed for sustainable nutrition for cows and pigs.N/AN/A22.06.2021
321760TELEFRUKT ASTerroir Midt-Telemark – hva særpreger Telemarksepler?N/AN/A22.06.2021
321757UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, INSTITUTT FOR NATUR, HELSE OG MILJØTidligere og mer presise avlingsprognoser i fruktproduksjonen – utvikling av det digitale treetN/AN/A22.06.2021
321752OCEANTHERM ASVirtuelt Proof of Concept av stor-skala boblegardinN/AN/A22.06.2021
320093Kastanjehjerte, Pladsen GårdMat for alleN/AN/A22.06.2021
319864VELLE UTVIKLING ASUtvikling av tverrsektorielt samarbeid for kompetanseheving og arbeidsinkludering i utvikling av bærekraftige matsystemerN/AN/A22.06.2021
319188Institutt for mikrosystemerBlack silicon near-infrared photodetectorsN/AN/A22.06.2021
321816UNIVERSITETET I SØRØST-NORGESalivaprotein-assay basert på fotoelektrokjemisk biosensor for overvåking av kronisk sykdomN/AN/A22.06.2021
321814SENSOVANN ASVerifikasjons studie av elektrokjemiske metoder og biochip teknologi for kreft-screening basert på biomarkørerN/AN/A22.06.2021
321809ORAGE ASVidereutvikle læreplattformen Skolerom til å bli et forskningsverktøy.N/AN/A22.06.2021
319169Institutt for mikrosystemerEfficient Zn-CO2 battery for CO2 conversion and anaerobic biogas upgradingN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.