Hvem søkte hva i september 2022?

Resirkulering av stillehavsøsters til bruk ved restaurering i historiske bygg, sjeldne jordartsmetaller og boblegardiner som skal dempe tropiske orkaner, er tema for noen av høstens søknader.

I september har fondet mottatt 12 søknader om forskningsmidler til hhv fristen  1. september for kvalifiseringsprosjekter og 21. september for regionale innovasjonsprosjekter. I alt 10 søknader er fra regionale bedrifter og 2 søknader er fra offentlig sektor. Følgende søknader er mottatt i september:

Kvalifiseringsprosjekter:

Prosjekteier Prosjekttittel
Sensovann as Et nytt behandlingssystem for drikkevann basert på miljøvenning fotokatalytisk nanomateriale
Fjordprime as User-friendly biofluid collector with buffer storage and mixing capabilities for universal tests

Kvalifiseringsprosjektene skal nå vurderes av regionale paneler før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 13. oktober.

Regionale innovasjonsprosjekter:

Prosjekteier Prosjekttittel
OceanTherm as The effect of bubble curtains on tropical cyclone development
Aiwell Water as Fullstrømsventiler for vesentlig kapasitetsøkning i overvannsnettet
Rare Earths Norway as Utvikling av en hydrometallurgisk prosess for sjeldne jordartsmetaller fra Fen samt gjennomføring en konseptstudie for industrirealisering
Vestfold og Telemark fylkeskommune Recycling Seashell as Sustainable Non-Hydraulic Lime Mortar for the Conservation and Restoration of Historic Buildings
Renovest iks Slamtømming av minirenseanlegg med mobil avvanning
Inotek as Kvantifisering av energitap fra bygningsmasse
Olvondo Technology as De-carbonization of European dairy industry through a very high temperature industrial heat pump
Rare Earths Norway as Fen 2 - Fremskaffelse av testmateriale for hydrometallurgisk testing av sjeldne jordartsmetaller
Standard Bio as Earth abundant materials for low-cost household energy storage system
Wai Enviromental Technology as Valorisation of wood waste into TOP quality BIOcarbon for sustainable metallurgical industries (TOPBIO)

Prosjektene skal nå vurderes av eksterne fagpaneler og regionale paneler før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding medio desember.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.