Hvem søkte hva 1. september

Få men spennende søknader rakk høstens første innleveringsfrist

Her finner du oversikt over de søknadene som er sendt inn innen fristen 1. september. Prosjektene skal nå vurderes av regionale panel før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 12. oktober

Prosjekteier Prosjekttittel
Scansense as Tøyningssensorer med høyere oppløsning og stabilitet for overvåkning av kritiske strukturer.
Funzionano as Funksjonelle barrierer - FUNBAR
Vestfold og Telemark fylkeskommune Samfunnsøkonomisk Analyse av Kulturmiljøer i BY

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.