Nye nettsider

Oslofjordfondet får ny nettside i april. Dette får konsekvenser for dere som skal sende inn søknader i april og mai. Hva gjør dere da?

Fortvil ikke!

Dere som vil søke Oslofjordfondet om kvalifiseringsstøtte innen fristen 1. juni må sende inn søknaden via ny nettside etter 15. mai. Utlysningsteksten, vurderingskriterier og maler er de samme.

Et godt råd er å ta ut mal for prosjektbeskrivelse nå, og skriv prosjektbeskrivelsen ferdig slik at den er klar til 15. mai. Da klarer dere fint å bli ferdig innen fristen 1. juni.

Nye nettsider med fokus på brukernes perspektiv

De regionale forskningsfondene samarbeider med Forskningsrådet om nye nettsider. De nye nettsidene er tilgjengelig allerede fra 5. april.

Målet vårt er at dere raskt skal finne den informasjonen dere trenger.

Vil dere gi oss tilbakemelding på de nye nettsidene? Send oss en melding på oslofjordfondet@vfk.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 02.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.