Kvalifiseringsstøtte september 2021

Bedre overvåkning av kritiske strukturer og endrede materialegenskaper i plast er to av høstens nye forskningsprosjekter. Forskningsresultatene vil gi nye bærekraftige produkter produsert regionalt for et internasjonalt marked.

Fondsstyret i Regionalt forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 600 000 kr til 2 kvalifiseringsprosjekter på dagens styremøte 12. oktober.

Følgende bedrifter har fått forskningsmidler:

Prosjekteier Prosjekttittel
ScanSense as Tøyningssensorer med høyere oppløsning og stabilitet for overvåkning av kritiske strukturer
Funzionano as Funksjonelle barriærer - FUNBAR

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.