Kvalifiseringsstøtte september 2022

Ny effektiv desinfeksjonssystemer for drikkevann, og brukervennlig universal prøvetakingsenhet for overvåking av kroniske sykdomer er tema for kvalifiseringsprosjektene tildelt i oktober

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 600 000 kr. til 2 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 13. oktober. 

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:

Søker Prosjekttittel Støttebeløp
Sensovann as Et nytt behandlingssystem for drikkevann basert på miljøvenning fotokatalytisk nanomateriale 300 000
FjordPrime as User-friendly biofluid collector with buffer storage and mixing capabilities for universal tests 300 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.