Kvalifiseringsstøtte oktober 2020

Mat for alle og en mer effektiv håndtering av CO2, er målet for to av høstens kvalifiseringsprosjekter.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1 200 000 kr til 4 kvalifiseringsprosjekter under sitt styremøte 22. oktober.

Følgende prosjekter har fått midler:

Søkerinstitusjon Prosjekttittel Beløp
Universitetet i Sørøst-Norge Efficient ZN-CO2 battery for CO2 conversion and anaerobic biogas upgrading 300000
Universitetet i Sørøst-Norge Black silicon near-infrared photodetectors 300000
Kastanjehjerte as Mat for alle 300000
Velle Utvikling as Utvikling av tverrsektorielt samarbeid for kompetanseheving og arbeids-inkludering i utvikling av bærekraftige matsystemer 300000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.