Kvalifiseringsstøtte oktober 2019

Energinøytrale glassbygg og bedre kvalitet på melk er målet med to av høstens kvalifiseringsprosjekter

Fondsstyret i Oslofjordfondet bevilget 3 536 000 kr til 8 kvalifiseringsprosjekter under sitt siste styremøte 25. oktober.

Følgende prosjekter har fått midler:

Søkerinstitusjon Prosjekttittel Beløp
Skien kommune The quest to make the home a safe treatment site - the relevance of disease-causing microbes 500000
Rodenstock Norge as Utvikling av metode for å undersøke og tilpasse synskorreksjon for å optimalisere utnyttelse av XR teknologi i den industrielle verdikjeden 498000
Gether as Energy neutral glass buildings 500000
Biobe as BiobeBane: FoU utfordringer ved bruk av gjenvunnet materiale til nye festeanordninger til jernbane 488000
Eikholt Nasjonalt Ressurs-senter for døvblinde Effekt av filterbriller. En bedre utprøving av filterglass for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon 300000
Prediktor Instruments as Et rimelig FTIR-system for måling av melkekvalitet på gården 250000
ASAP-Norway as Måling av kroppstemperatur hos sengeliggende pasienter i hjemmet, og overføring av data til behandlende helseinstitusjon 500000
Kodyna as Økt bruk av aluminium i permanent magnet el-motorer 500000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.