Kvalifiseringsstøtte november 2020

Hvordan fungerer digitale læringsplattformer i skolen og hva karakteriserer smaken av epler fra Midt-Telemark, er to av flere spørsmålene som forskerne skal forsøke å finne svaret på i 2021.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget inntil 2,1 mill. kr til 7 kvalifiseringsprosjekter under sitt styremøte 20. november. 

Følgende aktører har fått midler til gjennomføring av sitt prosjekt:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Beløp
Universitetet i Sørøst-Norge Salivaprotein-assay basert på fotoelektrokjemisk biosensor for overvåking av kronisk sykdom 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Tidligere og mer presise avlingsprognoser i fruktproduksjonen – utvikling av det digitale treet 300 000
Standard Bio as Optimising growth of duckweed for sustainable nutrition for cows and pigs 300 000
OceanTherm as Virtuelt Proof of Concept av stor-skala boblegardin 300 000
Telefrukt as Terroir Midt-Telemark – hva særpreger Telemarksepler? 300 000
Sensovann as Verifikasjons studie av elektrokjemiske metoder og biochip teknologi for kreft-screening basert på biomarkører 300 000
Orage as Videreutvikle læreplattformen Skolerom til å bli et forskningsverktøy 300 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.