Kvalifiseringsstøtte mars 2022

Resirkulering av plastavfall fra forpakningsmaterialer kan gi råstoff til plastindustrien, og umiddelbar varsling av mikrobiologisk forurensing i drikkevann, er to av fire forskningsprosjekter, som kan starte opp nå i mars.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1,146 mill.kr. til 4 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 11. mars.

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:

Prosjekteier Prosjekttittel Beløp kr
Pointbreak as Utvikling av plastraffineri for konvertering av multilagsmaterialer/forpakningsplast til nafta og oligomere 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Datainnsamling for og med alle barn og unge i Vestfold og Telemark - økt tilgjengelighet i Ungdata-undersøkelsene 300 000
Aqua Alarm as Verification and optimisation of the design and operation of Aqua Alarm’s sensor & autosampler at VASYD’s Kallby test site in Sweden 300 000
Vannskjæring sør-øst as Oppvandringssystem for åleyngel i regulerte vassdrag 246 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 05.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.