Kvalifiseringsstøtte mars 2021

Hva har garn fra mohairgeit og betongavfall til felles? Årets første kvalifiseringsprosjekter er i gang. I Grenland skal bedriftene resirkulere betongavfall, og i Seljord er videreforedling av ull fra mohairgeit i fokus.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget inntil 1,075 mill. kr til 4 kvalifiseringsprosjekter under sitt styremøte 8. mars. 

Følgende aktører har fått midler til gjennomføring av sitt prosjekt:

Prosjekteier Prosjekttittel Beløp
Universitetet i Sørøst-Norge Improving anaerobic digestion by addition of Carbon-iron composite material 300 000
Norcem as, avd Brevik Resirkulering og karbonatisering av betongavfall 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter 250 000
Telespinn as

Vidareforedling av ull frå farga spælsau, kasjmir- og mohairgeit i regi av Telespinn as: Eit tiltak for grøn omstilling og berekraft?

225 000

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.