Kvalifiseringsstøtte mars 2019

Landbruket skal ruste seg mot klimautfordringene og maskinlæringsteknologi skal finne gode løsninger for ikke-verbal kommunikasjon.

Fondsstyret i Oslofjordfondet tildeler 3 215 000 kr til syv kvalifiseringsprosjekter. Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:

Prosjekteier Tittel på prosjektet Tildelte midler
Telemark fylkeskommune Kimarobust landbruk i Vestfold og Telemark 250.000
Frevar kf Vurdering av en fnokksensor for optimalisering av kjemisk fellingsprosess 500.000
Grønn næringskompetanse SeedBox - Identifisere prosesser og metoder som kan brukes til å utvikle en helhetlig løsning for konservering og samlagring av frø og data 500.000
Lifetools as Maskinlæringsbasert tolkning av ikke-verbal kommunikasjon fra mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne 500.000
Nacamed as Nano Carrier - Utvikling av prosess for overflatebehandling av silisium nanopartikler 500.000
Grønt Skifte as Proteiner fra biorester; kvalifiseringsprosjekt for videre utvikling av lovende utforskning av muligheter innen sirkulær bioøkonomi 500.000
Moss havn kf Miljøvennlig bruk av tre i havneinfrastruktur 465.000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.