Kvalifiseringsstøtte juni 2022

Raske metoder for å identifisere mikroplast i vann, og helsefremmede tiltak på Bastø er to av kvalifiseringsprosjektene, som kan starte opp nå i juni.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1,776 mill.kr. til 6 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte på Norcem 9. juni. 

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:

Søker Prosjekttittel Støttebeløp
Sagaplant as  Forbedret jordhelse i jordbærdyrking 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Recycling materials from spent lithiumion batteries for manufacturing hybrid supercapacitors 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Innsatte menns perspektiver på helseog livsstilsrelaterte temaer som kunnskapsgrunnlag for forbedring av helsefremmende tiltak 299 000
Universitetet i Sørøst-Norge Implementing piezoelectric acoustic wave devices to detect microplastics, from simulation to feasibility 298 000
Universitetet i Sørøst-Norge Å forberede elever på høyere utdanning. En innovasjonsstudie om å fremme elevers tekstkyndighet. 299 000
Stiftelsen Oseberg Vikingarv Kvalifiseringsprosjekt om utvikling av råvaredokumentasjon og historiske teknikker for bearbeiding av trevirke 270 000

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.