Kvalifiseringsstøtte juni 2022

Raske metoder for å identifisere mikroplast i vann, og helsefremmede tiltak på Bastø er to av kvalifiseringsprosjektene, som kan starte opp nå i juni.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1,776 mill.kr. til 6 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte på Norcem 9. juni. 

Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:

Søker Prosjekttittel Støttebeløp
Sagaplant as  Forbedret jordhelse i jordbærdyrking 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Recycling materials from spent lithiumion batteries for manufacturing hybrid supercapacitors 300 000
Universitetet i Sørøst-Norge Innsatte menns perspektiver på helseog livsstilsrelaterte temaer som kunnskapsgrunnlag for forbedring av helsefremmende tiltak 299 000
Universitetet i Sørøst-Norge Implementing piezoelectric acoustic wave devices to detect microplastics, from simulation to feasibility 298 000
Universitetet i Sørøst-Norge Å forberede elever på høyere utdanning. En innovasjonsstudie om å fremme elevers tekstkyndighet. 299 000
Stiftelsen Oseberg Vikingarv Kvalifiseringsprosjekt om utvikling av råvaredokumentasjon og historiske teknikker for bearbeiding av trevirke 270 000

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 16:57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.