Kvalifiseringsstøtte juni 2021

Er det regionale forskjeller i utenforskap, og kan den gamle malte trestolen du kasta på fyllinga bli verdifull biokull? Det er hva to av forskningsprosjektene skal finne ut.

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget inntil 2,1 mill. kr til 7 kvalifiseringsprosjekter under sitt styremøte 10. juni 

Følgende aktører har fått midler til gjennomføring av sitt forskningsprosjekt:

Prosjekteier Prosjekttittel
Seram Coatings as Minimizing galling in aluminium industry with SiC coatings
Telemark næringshage as Blikk for opplevelse: dissekere fysiske kulturoppsetninger for å muliggjøre økt inkludering i virtuelle kulturoppsetninger
Wai Environmental Solutions as Valorisation of Waste Wood into Valuable and Sustainable Biochar
Sensovann as Kvantitativt lateral-flow analysesystem for hjertesviktovervåking
Rehabiliteringssenteret Air as Regionale forskjeller i utenforskap
Evidencebased Treningsklinikk as Utvikling av en modell for samhandling mellom kommune, fastlege, pasient og tilbyder av livsstilsrelaterte helsetjenester
Universitetet i Sørøst-Norge Bio-Oil Decomposition and Chemical Characterization: An Overview for Regional Uses

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.